O konferencji

Jakie możliwości daje organizacji udział w Programie "Równać Szanse".

Po co?

Celem Konferencji Wojewódzkiej Programu Równać Szanse jest promocja Programu Równać Szanse, jego założeń, filozofii działania, prowadzonych konkursów oraz publikacji wydawanych w ramach Programu. Konferencja ma na celu także promowanie najlepszych projektów zrealizowanych w ramach Programu oraz organizacje i instytucje wyróżniające się w sposobie realizacji projektów.

Chcemy, żeby konferencja stała się także miejscem dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środowisko, jak i o wszelkich barierach leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości. Pokazanie sposobów angażowania młodzieży, ich motywowania i realizowania wspólnych inicjatyw pozwoli na zainicjowanie lokalnych działań na rzecz młodzieży mieszkających w danym środowisku oraz wypromowanie modelu działania Programu Równać Szanse wśród osób pracujących z młodzieżą na terenach wiejskich.

Dla kogo?

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli organizacji zajmujących się działaniami na rzecz młodzieży z małych miejscowości, organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek gminnych i grup nieformalnych.