dr Michał Wanke

socjolog z Uniwersytetu Opolskiego

Zajmuje się tematyką tożsamości i mediów cyfrowych, migracji oraz używania substancji psychoaktywnych - w tym przez młodych ludzi. Dla województwa opolskiego analizuje dane badań ESPAD (europejskiego badania młodzieży i zachowań ryzykownych).