Artur Łęga

koordynator programu „Równać Szanse”, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Warszawa